Ga naar de inhoud
Uitstekend beoordeeld door onze klanten.
Al jaren een grote speler in Twente!
Zakelijk waar nodig, persoonlijk waar kan!

Veelgestelde vragen

Filter

Aankoopmakelaar

Als je ons inschakelt bij het kopen of verkopen van een woning, mag je verwachten dat de makelaar je ondersteunt en adviseert gedurende het hele proces. De rol van de makelaar kan verschillen afhankelijk van of hij de aankoop- of verkoopmakelaar is. De aankoopmakelaar heeft als taak om jou als koper te begeleiden bij het vinden en aankopen van een woning. Wij kunnen je bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar geschikte woningen, het doen van bezichtigingen, het uitbrengen van een bod, het voeren van onderhandelingen en het opstellen/controleren van de koopovereenkomst. De aankoopmakelaar kan ook advies geven over de waarde van de woning, eventuele gebreken en de lokale woningmarkt. De verkoopmakelaar heeft als taak om jou als verkoper te begeleiden bij het verkopen van je woning. Wij helpen bijvoorbeeld  bij het vaststellen van de vraagprijs, het presenteren van de woning, het organiseren van bezichtigingen, het voeren van onderhandelingen en het opstellen van de koopovereenkomst. De verkoopmakelaar kan ook advies geven over de presentatie van de woning, eventuele verbeterpunten en de lokale woningmarkt. In het algemeen mag je van ons verwachten dat we je informeren over de mogelijkheden en risico's, dat wij je ondersteunen bij het maken van keuzes en dat wij ons inzetten een goede prijs en voorwaarden te realiseren. De makelaar dient daarbij altijd de belangen van zijn opdrachtgever te behartigen, maar ook te zorgen voor een eerlijke en transparante communicatie met alle betrokken partijen.

Nee, de makelaar is niet verplicht om met jou als eerste in onderhandeling te gaan als je de eerste bent die een afspraak maakt voor een bezichtiging. Het is mogelijk dat er meer geïnteresseerden zijn die de woning willen bezichtigen en een bod willen uitbrengen. Als er meerdere geïnteresseerden zijn, kan de verkopende makelaar ervoor kiezen om een verkoopprocedure te starten waarbij geïnteresseerden de mogelijkheid krijgen om een bod uit te brengen. De verkopende makelaar kan dan de biedingen in ontvangst nemen en deze bespreken met de verkoper. De verkoper kan dan beslissen welk bod hij accepteert of ervoor kiezen om te onderhandelen over de prijs en voorwaarden. Het is dus belangrijk om te beseffen dat het maken van een afspraak voor een bezichtiging niet betekent dat je automatisch de kans hebt om als eerste in onderhandeling te gaan met de verkopende partij. Er kunnen andere geïnteresseerden zijn die ook een bod willen uitbrengen op de woning en het is aan de verkoper om te beslissen welk bod hij accepteert.

Ja, het is mogelijk dat de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verandert. De vraagprijs is namelijk slechts een indicatie van de prijs waarvoor de verkoper bereid is om de woning te verkopen. Het is geen bindende prijs en kan dus worden gewijzigd. Als de verkoper tijdens de onderhandeling merkt dat er veel interesse is in de woning en er meerdere kopers zijn die een bod uitbrengen, kan de verkoper ervoor kiezen om de vraagprijs te verhogen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de verkoper denkt dat er nog meer potentieel in de markt zit en dat de woning voor een hogere prijs verkocht kan worden. Aan de andere kant kan de verkoper er ook voor kiezen om de vraagprijs te verlagen als er weinig interesse is in de woning en er weinig kopers zijn die een bod uitbrengen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de woning al langere tijd te koop staat en de verkoper graag sneller tot verkoop wil overgaan. Het is dus mogelijk dat de vraagprijs tijdens de onderhandelingen wordt aangepast, maar het is wel belangrijk om te beseffen dat de verkoper niet verplicht is om dit te doen. Uiteindelijk bepaalt de verkoper zelf wat hij vraagt voor de woning en welk bod hij accepteert.

Je bent in onderhandeling als de verkopende partij (meestal de makelaar namens de verkoper) reageert op jouw bod of vraagprijs met een tegenvoorstel. Vanaf dat moment is er sprake van onderhandelingen tussen jou en de verkoper. Het is belangrijk om te beseffen dat de verkoper tijdens de onderhandelingen ook met andere potentiële kopers mag spreken, maar niet kan onderhandelen.

Nee, als je de vraagprijs biedt, is de verkoper niet verplicht om de woning aan jou te verkopen. De vraagprijs is namelijk slechts een indicatie van de prijs waarvoor de verkoper bereid is om de woning te verkopen. Het is geen bindend bod. De verkoper kan er dus voor kiezen om de woning aan jou te verkopen als je de vraagprijs biedt, maar hij kan ook beslissen om niet op jouw bod in te gaan. De verkoper kan bijvoorbeeld ook wachten op een hoger bod of onderhandelen over de prijs en voorwaarden met andere geïnteresseerde kopers. Het is daarom belangrijk om bij het uitbrengen van een bod niet alleen naar de vraagprijs te kijken, maar ook naar de marktsituatie, de staat van de woning, eventuele concurrentie en jouw eigen financiële mogelijkheden en voorwaarden. Op die manier kun je een goed bod uitbrengen en vergroot je de kans dat de verkoper jouw bod accepteert.

Als koper kun je advies verwachten van de verkopende makelaar, maar het is belangrijk om te beseffen dat de verkopende makelaar vooral de belangen van de verkoper behartigt. De verkopende makelaar heeft namelijk een opdracht van de verkoper om de woning te verkopen voor een zo hoog mogelijke prijs en onder zo gunstig mogelijke voorwaarden. Hoewel de verkopende makelaar je als koper van informatie moet voorzien over de woning en de verkoopprocedure, is het verstandig om zelf ook onderzoek te doen en indien nodig een eigen aankoopmakelaar in te schakelen. Een aankoopmakelaar behartigt namelijk jouw belangen als koper en kan je helpen bij het beoordelen van de waarde van de woning en het onderhandelen over de prijs en voorwaarden. Het is daarom belangrijk om kritisch te blijven en niet blind te varen op het advies van de verkopende makelaar, maar zelf ook goed onderzoek te doen en eventueel een eigen aankoopmakelaar in te schakelen.

Huis verkopen

Een waardebepaling en een taxatie zijn beide methoden om de 'waarde' van een woning te bepalen, maar er zijn enkele belangrijke verschillen tussen beide. Een waardebepaling is (vaak) vrijblijvend en wordt uitgevoerd door een makelaar of een taxateur. Het doel van een waardebepaling is om een indicatie te geven van de huidige verkoopopbrengst van de woning. Het is minder uitgebreid dan een taxatie en kan worden uitgevoerd door een visuele inspectie van de woning en het vergelijken van recente verkoopcijfers van vergelijkbare woningen in de omgeving. Een waardebepaling is vooral bedoeld voor verkopers die willen weten voor hoeveel hun woning in de huidige markt verkocht kan worden en kan nuttig zijn bij het bepalen van een vraagprijs voor de verkoop. Elst&co heeft een groot voordeel, aangezien de drie NVM-makelaars ook geregistreerde taxateurs zijn. Een taxatie daarentegen is een meer uitgebreide procedure die wordt uitgevoerd door een gecertificeerde taxateur en kost geld. Het doel van een taxatie is om de marktwaarde van de woning vast te stellen voor bijvoorbeeld financieringsdoeleinden, zoals het verkrijgen van een hypotheek. De taxateur zal een visuele inspectie van de woning uitvoeren, recente verkoopcijfers van vergelijkbare woningen in de omgeving analyseren en een uitgebreid taxatierapport opstellen waarin de waardebepaling van de woning wordt onderbouwd. Dit rapport kan vervolgens worden gebruikt door een geldverstrekker om te beslissen of ze een hypotheek willen verstrekken.

Als je ons inschakelt bij het kopen of verkopen van een woning, mag je verwachten dat de makelaar je ondersteunt en adviseert gedurende het hele proces. De rol van de makelaar kan verschillen afhankelijk van of hij de aankoop- of verkoopmakelaar is. De aankoopmakelaar heeft als taak om jou als koper te begeleiden bij het vinden en aankopen van een woning. Wij kunnen je bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar geschikte woningen, het doen van bezichtigingen, het uitbrengen van een bod, het voeren van onderhandelingen en het opstellen/controleren van de koopovereenkomst. De aankoopmakelaar kan ook advies geven over de waarde van de woning, eventuele gebreken en de lokale woningmarkt. De verkoopmakelaar heeft als taak om jou als verkoper te begeleiden bij het verkopen van je woning. Wij helpen bijvoorbeeld  bij het vaststellen van de vraagprijs, het presenteren van de woning, het organiseren van bezichtigingen, het voeren van onderhandelingen en het opstellen van de koopovereenkomst. De verkoopmakelaar kan ook advies geven over de presentatie van de woning, eventuele verbeterpunten en de lokale woningmarkt. In het algemeen mag je van ons verwachten dat we je informeren over de mogelijkheden en risico's, dat wij je ondersteunen bij het maken van keuzes en dat wij ons inzetten een goede prijs en voorwaarden te realiseren. De makelaar dient daarbij altijd de belangen van zijn opdrachtgever te behartigen, maar ook te zorgen voor een eerlijke en transparante communicatie met alle betrokken partijen.

Ja, in principe mag een verkoopmakelaar doorgaan met het plannen van bezichtigingen tijdens de onderhandelingen over een bod. Als de verkoper nog geen definitieve overeenkomst heeft gesloten, mag de verkoopmakelaar doorgaan met het plannen van bezichtigingen om andere potentiële kopers de kans te geven om de woning te bezichtigen en eventueel een bod uit te brengen. Het is wel gebruikelijk dat de verkoopmakelaar aan andere geïnteresseerden laat weten dat er al onderhandelingen gaande zijn over een bod. Hierdoor kunnen potentiële kopers zelf beslissen of ze nog wel willen bezichtigen en eventueel een bod willen uitbrengen. De verkopende partij is niet verplicht om deze informatie te delen, maar het wordt wel als professioneel en transparant gezien om dit te doen. Als de verkoper en koper tot overeenstemming zijn gekomen en er een koopovereenkomst is getekend, dan mag de verkopende makelaar geen bezichtigingen meer plannen voor andere geïnteresseerden. De woning is dan verkocht onder voorbehoud en er wordt gewacht op de afronding van de verdere formaliteiten, zoals het regelen van de financiering.

De drie dagen bedenktijd voor de koper is een wettelijke regeling die geldt bij de aankoop van een woning. Het geeft de koper de mogelijkheid om binnen drie dagen na het tekenen van de koopovereenkomst alsnog van de aankoop af te zien, zonder opgaaf van redenen. De bedenktijd begint op de dag nadat de koper de door beide partijen ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd heeft de koper de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de verkoper. Dit kan bijvoorbeeld per e-mail, fax of brief. De verkoper mag de koper niet vragen naar de reden van de ontbinding. Het is belangrijk om te beseffen dat de bedenktijd alleen geldt voor de koper en niet voor de verkoper. De verkoper is na het tekenen van de koopovereenkomst gebonden aan de afspraken in de overeenkomst.

Ja, in Nederland is het verplicht om bij de verkoop, verhuur of oplevering van een woning een geldig energielabel te hebben. Het energielabel geeft inzicht in de energieprestatie van een woning, en helpt kopers en huurders bij het maken van een bewuste keuze. Het energielabel moet worden opgesteld door een gecertificeerd deskundige en wordt gebaseerd op verschillende factoren, zoals het bouwjaar van de woning, isolatie, ventilatie, verwarming, en de aanwezigheid van zonnepanelen. Zonder energielabel mag de woning niet worden verkocht, verhuurd of opgeleverd. Enige uitzondering hierop zijn monumentale panden.

Woningtaxatie

Een taxateur is een onafhankelijke deskundige die de waarde van een object bepaalt. In het geval van een woning is een taxateur gespecialiseerd in het bepalen van de marktwaarde van een woning. De taxateurs (Steven, Koen en Maarten) voeren hiervoor een taxatie uit. Tijdens een taxatie beoordeelt de taxateur verschillende aspecten van het object, zoals de bouwkundige staat, de ligging, de grootte en de functionaliteit. Op basis van deze beoordeling en de vergelijking met vergelijkbare objecten op de markt, bepaalt de taxateur de marktwaarde van het object. De marktwaarde van een woning is belangrijk bij het kopen of verkopen van een woning, omdat het de basis kan vormen voor de vraagprijs en biedingen. Ook wordt de marktwaarde gebruikt voor het bepalen van de geldlening en het vaststellen van de hoogte van de hypotheek. Een taxatie kan ook worden uitgevoerd om andere redenen dan de aan- of verkoop van een woning, zoals bijvoorbeeld voor het bepalen van de herbouwwaarde van een pand voor de verzekering of voor het bepalen van de waarde van een erfenis.

Een waardebepaling en een taxatie zijn beide methoden om de 'waarde' van een woning te bepalen, maar er zijn enkele belangrijke verschillen tussen beide. Een waardebepaling is (vaak) vrijblijvend en wordt uitgevoerd door een makelaar of een taxateur. Het doel van een waardebepaling is om een indicatie te geven van de huidige verkoopopbrengst van de woning. Het is minder uitgebreid dan een taxatie en kan worden uitgevoerd door een visuele inspectie van de woning en het vergelijken van recente verkoopcijfers van vergelijkbare woningen in de omgeving. Een waardebepaling is vooral bedoeld voor verkopers die willen weten voor hoeveel hun woning in de huidige markt verkocht kan worden en kan nuttig zijn bij het bepalen van een vraagprijs voor de verkoop. Elst&co heeft een groot voordeel, aangezien de drie NVM-makelaars ook geregistreerde taxateurs zijn. Een taxatie daarentegen is een meer uitgebreide procedure die wordt uitgevoerd door een gecertificeerde taxateur en kost geld. Het doel van een taxatie is om de marktwaarde van de woning vast te stellen voor bijvoorbeeld financieringsdoeleinden, zoals het verkrijgen van een hypotheek. De taxateur zal een visuele inspectie van de woning uitvoeren, recente verkoopcijfers van vergelijkbare woningen in de omgeving analyseren en een uitgebreid taxatierapport opstellen waarin de waardebepaling van de woning wordt onderbouwd. Dit rapport kan vervolgens worden gebruikt door een geldverstrekker om te beslissen of ze een hypotheek willen verstrekken.

Niet alle geldverstrekkers accepteren elk taxatierapport. In Nederland zijn er verschillende instanties die de kwaliteit van taxaties bewaken en het taxatierapport beoordelen op juistheid en volledigheid. De meest bekende en erkende instantie is het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Veel geldverstrekkers eisen dat het taxatierapport is opgesteld volgens de normen van het NWWI voordat ze de aanvraag voor een hypotheek in behandeling nemen. Dit heeft te maken met de betrouwbaarheid en objectiviteit van het taxatierapport en de wens van geldverstrekkers om risico's te vermijden. Het is daarom belangrijk dat het taxatierapport voldoet aan de gestelde eisen. Dit kan voorkomen dat het taxatierapport niet wordt geaccepteerd en er opnieuw een taxatie moet worden uitgevoerd. Elst&co Makelaars levert je een NWWI rapport na het uitvoeren van een taxatie. Om een scherp tarief te kunnen bieden hebben wij gerichte informatie nodig van onder andere het doel van de taxatie.

Algemene vagen

Nee, de makelaarscourtage valt niet onder de 'kosten koper' (k.k.) bij de verkoop van een woning. Dit betekent dat de kosten voor de diensten van de verkoopmakelaar voor rekening van de verkoper komen. De kosten koper bestaan naast de makelaarscourtage ook uit andere kosten, zoals de overdrachtsbelasting (2% van de koopsom), de notariskosten voor de leveringsakte en de kosten voor het inschrijven van de leveringsakte in het Kadaster. Deze kosten worden door ons voor de verkoop uitgebreid met je besproken. De hoogte van de courtage en de diensten die daarvoor worden geleverd worden vastgelegd in een opdracht tot dienstverlening

Over het algemeen wordt aangenomen dat een duurzame woning makkelijker te verkopen is dan een woning die niet duurzaam is. Dit komt omdat steeds meer mensen geïnteresseerd zijn in duurzame oplossingen en een duurzame levensstijl. Een duurzame woning kan bijvoorbeeld voorzien zijn van energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen, goede isolatie of een warmtepomp. Dit kan leiden tot een lagere energierekening en een beter wooncomfort. Ook kan een duurzame woning bijdragen aan een beter milieu en een lagere CO2-uitstoot. Daarnaast zijn er steeds meer kopers die zich bewust zijn van de impact van hun levensstijl op het milieu en daarom op zoek zijn naar een woning die duurzaam is gebouwd of gerenoveerd. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het gebruik van duurzame materialen of het ontwerp van de woning, waarbij rekening wordt gehouden met energiezuinigheid en gebruik van natuurlijke bronnen. Het is wel belangrijk om te benadrukken dat de mate van interesse in duurzame woningen kan variëren per  doelgroep en marktomstandigheden. Daarom is het altijd belangrijk om te onderzoeken wat de doelgroep is van de woning en welke factoren voor hen van belang zijn bij de aankoop van een woning.

NVM staat voor Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen. Een NVM-makelaar is dus een makelaar die is aangesloten bij deze vereniging en zich houdt aan de regels en normen die de NVM stelt. Een NVM-makelaar heeft een uitgebreide kennis van de vastgoedmarkt en kan je helpen bij het kopen of verkopen van een woning. Als je een NVM-makelaar inschakelt, kun je erop vertrouwen dat je te maken hebt met een professionele en betrouwbare partij die beschikt over actuele kennis van de vastgoedmarkt. NVM-makelaars moeten zich namelijk aan strikte kwaliteitseisen houden en regelmatig bijscholing volgen om hun kennis en vaardigheden op peil te houden. Bovendien biedt de NVM ook extra voordelen voor haar leden, zoals juridische ondersteuning, verzekeringen en marketingmogelijkheden. Als je dus op zoek bent naar een betrouwbare en deskundige makelaar, kan een NVM-makelaar een goede keuze zijn.

Een woningmakelaar is een professional die je kan helpen bij het kopen, verkopen of verhuren van een woning. Hier zijn enkele redenen waarom je ons nodig kunt hebben:
  • Expertise: Een woningmakelaar heeft veel kennis en ervaring op het gebied van de vastgoedmarkt. Wij weten wat er speelt op de huizenmarkt en kunnen je helpen om de juiste beslissingen te nemen bij het kopen, verkopen of verhuren van een woning.
  • Bemiddeling: Een woningmakelaar kan bemiddelen tussen de koper en verkoper van een woning. Wij kunnen je helpen bij het onderhandelen over de prijs, de voorwaarden en andere zaken die belangrijk zijn bij de aankoop of verkoop van een woning.
  • Verkoop van jouw woning: Als je jouw woning wilt verkopen, kunnen wij je helpen bij het opstellen van een verkoopplan, het bepalen van de juiste vraagprijs, het adverteren van uw woning en het onderhandelen met potentiële kopers.
  • Aankoop van een woning: Als je een woning wilt kopen, kunnen wij als aankoopmakelaar je helpen bij het vinden van een woning die aan jouw wensen voldoet, het regelen van bezichtigingen en het onderhandelen over de prijs en de voorwaarden.
  • Verhuur van jouw woning: Als je jouw woning wilt verhuren, kunnen wij je helpen bij het vinden van geschikte huurders, het opstellen van huurovereenkomsten en het uitvoeren van de noodzakelijke controles voor de verhuur.
  • Taxatie van jouw woning: Onze taxateurs kunnen je helpen bij het bepalen van de waarde van uw woning voor bijvoorbeeld verkoopdoeleinden of voor financiering.
  • Juridisch advies: Onze woningmakelaars kunnen je helpen bij het opstellen van juridische documenten, zoals verkoopovereenkomsten, huurovereenkomsten en andere zaken die belangrijk zijn bij het kopen, verkopen of verhuren van een woning.
Kortom, een woningmakelaar kan je helpen bij alle aspecten van het kopen, verkopen of verhuren van een woning en kan je veel tijd, geld en stress besparen.
Benieuwd naar de waarde van jouw huis?
Vraag het ons!
Contactgegevens
Copyright 2024 Elst&co Makelaars Gerealiseerd door: BIG FAT Internet